آوریل 28, 2024

شرایط خرید صندلی دندانپزشکی بدون کنکور چیست؟
قبولی بدون کنکور

شرایط خرید صندلی دندانپزشکی بدون کنکور چیست؟

با افزایش تقاضا برای رشته دندانپزشکی و کاهش فرصت‌ های پذیرش در دانشگاه‌ها، موضوع خرید صندلی دندانپزشکی به عنوان یک اقدام فراگیر در میان داوطلبان